Pro velký zájem výstava prodloužena!


21. 5. – 1. 6. 2022
10 – 18h.


Výstava designu firem ze Zlínského kraje


61. budova továrního areálu

Průmyslový design / Dopravní design / Design nábytku a mobiliáře / Design spotřebních produktů / Design obuvi / Design v architektuře / Zdravotnický design


Výstava historie zlínského designu


14|15 Baťův Institut / 15. budova

Historie zlínského designu


Výstava absolventů designu UTB a VŠUP


61. budova továrního areálu

Studentský průmyslový design a současná tvorba


7. 5.—15. 5. 2022
10 – 18h.


Výstava designu firem ze Zlínského kraje


61. budova továrního areálu

Průmyslový design / Dopravní design / Design nábytku a mobiliáře / Design spotřebních produktů / Design obuvi / Design v architektuře / Zdravotnický design


Výstava historie zlínského designu


14|15 Baťův Institut / 15. budova

Historie zlínského designu


Výstava absolventů designu UTB a VŠUP


14|15 Baťův Institut / 15. budova

Studentský průmyslový design a současná tvorba