ORGANIZÁTOR

Zlínský kreativní klastr

kreativnizlin.cz

SPOLUORGANIZÁTOŘI

Krajská galerie výtvarných umění ve Zlíně

galeriezlin.cz
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

utb.cz