Martin Tvarůžek

Recognoil 3W

Martin Tvarůžek dává již více než dvacet let podporu českým i zahraničním výrobním společnostem při inovaci výrobků, strojů a zařízení.

 

Těžištěm jeho práce je rozsáhlá analytická část projektu, která představuje detailní studium zákaznických skupin, prostředí a uživatelských a funkčních souvislostí výrobků, které pak odráží v jejich novém formálním zpracování. Po tvůrčí etapě, která představuje tvorbu koncepčních návrhů až k rozpracování vybrané varianty věnuje v závěrečné fázi projektu značnou pozornost také supervizi konstrukčních prací a autorskému dozoru výroby prototypu. Díky této péči se výsledná podoba strojů či zařízení shoduje s jejich podobou vytvořenou v 3D modelovacím programu.

 

K benefitům jeho metodiky využití designu jako klíčového nástroje inovace a konkurenceschopnosti patří nárůst obratu, zvýšení ziskovosti produktu, zvýšení uživatelského komfortu, průnik na nové trhy, podpora budování značky, snížení výrobních nákladů, snížení nákladů spojených s montáží, expedicí a servisem zařízení ad. Podílel se takto na vývoji několika desítek produktů, které jsou v opakované výrobě a prodávají se na globálním trhu.

 

Metodické postupy studia MTD jsou zásadně ovlivněny jeho dvouletým působením na pozici obchodního manažera společnosti MM Cité. Této začínající firmě bez historie pomohl v letech 1998 až 2000 využitím designu jako strategického obchodního nástroje ke skokovému nárůstu obratu, průniku na domácí i zahraniční trhy a k vybudování pozice jednoho z lídrů světového trhu s městským mobiliářem.

Mezi klienty jeho studia patří Alubra, Adast, Chirana, Chart Industries, O2 Czech Repiublic, ŠKODA MACHINE TOOL, NOTUS, Flow Instruments, TOS Kuřim, REMOSKA, LKT, Protronix, Unicode Systems, VIADRUS, Exxonmobil, Way Industries, Bender Robotics ad.

V rámci lektorské činnosti přednáší o svojí metodice a dosažených výsledcích výrobním společnostem v rámci inovačních konferencí pořádaných státními i soukromými subjekty jako např. Siemens, IPA, 3M, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Hospodářská komora ČR ad.

 

Od roku 2014 vede na Ústavu průmyslového designu při Fakultě architektury ČVUT Praha Ateliér Tvarůžek, který je zaměřen na výchovu budoucích designérů s cílem posílení pozice průmyslového designu a podpory opakované výroby.

 

V roce 2015 byl jmenován Svazem průmyslu a dopravy České republiky Ambasadorem Roku průmyslu a technického vzdělávání.

 

Za svoji činnost byl mnohokrát oceněn v soutěži Národní cena za design, na odborných mezinárodních veletrzích a v letech 2015 a 2017 se stal prvním Čechem, který získal prestižní světové ocenění Red Dot Winner ve strojírenské kategorii.

 

Produkt: RECOGNOIL 3W
Zadavatel: TechTest, s.r.o. / 2022
Absolvent: VŠUP

 

WAY Industries
Smykový nakladač LOCUST 904
Výrobce: WAY industries, Slovensko
Realizováno: 2021
Typ: transport design
Rozsah: Inovace koncepce nakladače a design exteriéru a interiéru
Klient: LOCUST
Komplexní řešení designu smykového nakladače pro slovenského výrobce WAY Industries. Jak asi každý ví, slovenský výrobce Way Industries má u nás ve smykem řízených nakladačích výsadní postavení. Jako silný hráč na slovenském a českém trhu disponuje prostředky a zázemím, aby si mohl dovolit do sériové výroby přivést něco nového. Přestože stroj vychází z osvědčené konstrukce oblíbeného typu 903, společné designové prvky byste hledali marně. Málokdy se vidí, aby design tak sebevědomě následoval funkci. Konstruktéři s designéry kladli zvláštní důraz na výhled z kabiny který je jedním z klíčových parametrů stroje. Díky novému designu výložníku docílili rozšíření zorného pole o 20 cm směrem dolů. Celkově se tak viditelnost zlepšila o 14 %. Finální verze má právě ony boxy, které slouží k usnadnění pravidelné údržby. Pravý box ukrývá výsuvný vzduchový filtr, baterii s odpojovačem a tankovací hrdlo palivové nádrže, zatímco pod krytem levého boxu nalezneme ventilátor přídavného chlazení hydraulického oleje, nádržku kapaliny do ostřikovačů a otvor pro dolévání hydraulického oleje. Pokud byste chtěli vědět, kam se poděly nádrže na hydraulický olej a palivo, vězte, že jsou nyní zabudované přímo do rámu stroje. Nově vzniklý prostor pod výše zmíněnými boxy lze využít pro umístění protizávaží. Nosnost nakladače je 900 kg, s přídavným protizávažím 1000 kg.

 

O2 Czech Republic
wifi router O2 Smart Box
Výrobce: O2 Czech Republic, a. s.
Realizováno: 2017
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design
SOUTĚŽ: Czech Design Week 2017
OCENĚNÍ: Zvláštní uznání kurátorů a odborné poroty za design a technologie zejména možností využití univerzálních vřetenových hlav z produkce společnosti TOS Kuřim.

Vysoká produktivita stroje odráží jeho konstrukční řešení. Velké odběry materiálu, stabilní konstrukce a automatická výměna vřetenových hlav předurčuje TOS FRU k nejnáročnějším operacím. Zákazníci stroj využívají například k obrábění tramvajových výhybek, parních turbín, ůodních motorů, lopatek kaplanovy turbíny nebo součástí letadel.

 

Škoda Machine Tool
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FCW 150
Výrobce: Škoda Machine Tool, a.s.
Realizováno: 2014 – 2015
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design
SOUTĚŽ: RED DOT DESIGN AWARD 2015
OCENĚNÍ: Red Dot Winner 2015
Výrok mezinárodní jury: »The individual areas of the FCW 150 follow a cohesive design language,
therefore forming a harmonious unit.«
Foto: Filip Šlapal
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj FCW150 NC je lehkou verzí strojů z produkce ŠMT. Nové designové řešení vznikalo na základě inovačního auditu pracoviště, který se týkal primárně technické vybavenosti, bezpečnosti, uživatelských a funkčních aspektů a cenové náročnosti výroby. Cílem projektu bylo vytvoření nové estetické hodnoty odrážející technickou vyspělost zařízení, nabízející zvýšený uživatelský komfort a bezpečnost a snadný přístup k servisním uzlům stroje. Kabina naplňuje ergonomické požadavky, zaručuje vysokou bezpečnost obsluhy při obrábění. Je vybavena velkými prosklenými plochami zajišťujícícimi obsluze dobrý výhled na obráběcí proces. Rám dveří je pod sklem vybaven označením stroje a bezpečnostními prvky. To je praktické především při použití kabiny na strojích s jinou orientací pojezdů, kdy se vysunuté dveře dostávají do otevřeného prostoru haly. Stolek pro notebook operátora je vybaven zarážkou pro zajištění pozice notebooku při možných vibracích stroje. Střecha kabiny operátora je navržena tak, aby z ní byl zajištěn dostatečný odvod chladící emulze, která v nemalých objemech obráběcí proces doprovází. Další části opláštění stroje nabízí novou estetickou hodnotu vytvořenou především s ohledem na přístupnost jednotlivých částí vřeteníku při servisních zásazích. Řešeno je nově formou odnímatelných vnitřních krytů opláštění kabiny operátora a možností otevření části ohrazení prostoru vřeteníku (viz detail). Tím je zajištěn snadný a rychlý přístup k části stroje, která to svojí povahou a frekvencí servisních přístupů vyžaduje. Stroj je vybaven čtyřmi sloupky lanového zábradlí, které jsou u zákazníka nainstalovány po dvou na každé straně stroje. Tento systém zabraňuje v jakékoliv pozici stroje vstup do základu pracoviště. Zábradlí je z důvodu levopravého pohybu stroje provedeno v bezpečnostní barevné kombinaci.

 

O2 Czech Republic
O2 TV set-top box
Výrobce: O2 Czech Republic, a. s.
Realizováno: 2018
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design
Foto: Filip Šlapal
Klient: O2
O2 TV set-top box nové generace je dalším produktem společnosti O2 Czech Republic, které byly ve vlastní režii tohoto výrobce vyvinuty. Oproti svému předchůdci a standardům současného trhu je vybaven řadou nových funkcí. Mezi jeho nejdůležitější vlastnosti a funkce pak patří především jeho menší velikost, 4K, HEVC, DVB-T2 a ovládání přes Bluetooth. Díky využití této technologie je možné set-top box nainstalovat kdekoliv v místnosti s televizí, protože není nutné ovladačem mířit přímo na něj. Nový O2 STB je vybaven více porty, než dosluhující STB a v průběhu životního cyklu bude výrobcem doplňován dalšími funkcemi.

 

Chart Industries
Výdejní stojan na LNG
Výrobce: Flow Instruments & Engineering GmBH + Chart Ferox, a.s.
Realizováno: 2013 – 2014
Typ: Průmyslový design, Grafický design
Rozsah: Kompletní design
Klient: CHART INDUSTRIES
Stojan je na základě rešerše navržen s ohledem na teritoriální zvyklosti tak, aby byl akceptován globálním trhem. Americká společnost Chart je globálním technologickým lídrem v oblasti zpracování plynů. Výdejní stojany pro toto médium se svým vybavením i uživatelskými postupy podstatně liší od stojanů používaných pro výdej standardních pohonných látek. Vzhledem k vlastnostem média je stojan výbušným prostředím a tzv. Ex zóna se výrazně promítla do ztvárnění hmot kolem elektronické skříně. Stojan je na základě rešerše navržen s ohledem na teritoriální zvyklosti tak, aby byl akceptován globálním trhem.

 

ComAp
MainsPro, InteliVision 5
Výrobce: ComAp, a.s.
Realizováno: 2010 – 2011
Typ: Průmyslový design, grafický design
Rozsah: Kompletní design
Foto: Filip Šlapal
Klient: COMAP
Design sofistikovaných zařízení přepěť ové ochrany MainsPro a kontroléru záložních zdrojů InteliVision 5 odráží jejich technickou vyspělost. Jedním z vytyčených cílů při navrhování designu ochrany MainsPro byla kompaktní integrace optické plomby do kompaktního tvaru celého boxu. Postupně pro ni bylo na malé ploše boxu vytvořeno místo v jedné ze čtyř šikmin, kde z hlediska tvarového uspořádání nijak neruší a je zároveň snadno přístupná obsluze. — Součástí projektů byla také tvorba grafického řešení několika desítek screenů, které musí i přes složitost vykonávaných operací působit jednoduše a musí být intuitivně ovladatelné. Také tato část projektů byla obtížná při hledání nového estetického výrazu, který reflektuje zvyklosti z používání předchůdců zařízení a z hlediska teritoriálních zvyklostí je srozumitelný zákazníkům globálního trhu.

 

Viadrus
Kolekce kotlů na tuhá paliva
Výrobce: Viadrus, a.s.
Realizováno: 2008 – 2012
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design, systém expedice
Klient: VIADRUS
Design portfólia kotlů na tuhá paliva pro tradičního českého výrobce Viadrus pomohl jednotlivé produkty výrazově sjednotit a podpořit tak obchodní značku. Nový design zároveň odlišil jednotlivé kotle s ohledem na jejich postavení v cenové a vybavenostní hierarchii v rámci kolekce. U kotle Hercules U24 se navíc díky pečlivému studiu aspektů jeho obsluhy podařilo zvýšit uživatelský komfort, což nabízí plnohodnotnou argumentaci při jeho prodeji. V rámci spolupráce byl autorem rovněž navržen systém balení opláštění kotlů, který zefektivní logistiku expedice, což se pozitivně promítlo do ekonomiky společnosti.

 

Adast
Kolekce výdejních stojanů
Výrobce: Adast Systems, a.s.
Realizováno: 2004–2007
SOUTĚŽ: Vynikající výrobek roku 2007
OCENĚNÍ: Vynikající design
Výrok mezinárodní jury: „Komplet zařízení postavený na unifikaci dílů se vyznačuje vytříbeným stylem tvarového provedení. Formotvorný prvek profilovaných dílů vynikajícím způsobem snoubí funkčnost s estetickou kvalitou.“
Foto: Filip Šlapal
Klient: ADAST Nové designové řešení mělo v tomto případě dopad na celou řadu oblastí a procesů výrobce. Identifikačním prvkem nově navržené kolekce výdejních stojanů je prolomení hadicového nosníku do tvaru písmene „v“.  Toto prolomení hadicový modul výrazně vyztužilo a umožnilo použití tenčího plechu při jeho výrobě. Přispělo tím ke snížení výrobních nákladů i hmotnosti výdejního stojanu, navíc je nyní možné vyrábět stojany z ušlechtilejších materiálů bez navýšení prodejní ceny. Nové tvarové řešení přineslo výrobci meziroční navýšení obratu v řádu několika desítek procent a použití ušlechtilých materiálů prodloužilo záruční dobu o 12 měsíců.

 

Luminometr
Přístroj na zpracování světelného signálu
Výrobce: Martin Tvarůžek
Realizováno: 1997 – 1998
Typ: Medicínská technika
Rozsah: Kompletní design, konstrukční řešení, výroba funkčního prototypu
SOUTĚŽ: Národní cena za design 1999
OCENĚNÍ: Vynikající design
Výrok mezinárodní jury: „Tento svébytný solitérní objekt svým tvarováním odpovídá unikátnosti tohoto přístroje v kontextu běžného laboratorního vybavení.“
Klient: MU BRNO
Luminometr byl navržen a v prototypu vyroben pro laboratoře Masarykovy univerzity v Brně. Přístroj slouží k detekci světelného signálu, který používají metody molekulární a celulární biologie a imunologie. Měří koncentraci vápníkových iontů v buňkách. Signál je následně digitálně zpracováván a analyzován.  Tento projekt patří mezi autorovy první realizace, je však vyjímečný svým rozsahem a zodpovědností autora. Předmětem činnosti byl nejen návrh designu zařízení, ale také zajištění konstrukčního řešení, výroba prototypu a zakázková výroba jednotlivých elektronických součástí v Japonsku. Projektu předcházela autorova několikaměsíční zkušenost ve Friday Harbor Laboratories (University of Washington) v USA, které se technice luminometrie s využitím Ca2+ regulovaných
fotoproteinů věnují. — Luminometr se stal v oblasti českého designu populárním, byl součástí celé řady výstav a odborných článků o designu.

 

Remoska Tria
Multifunkční elektrická pánev 3v1
Výrobce: Remoska s.r.o.
Realizováno: 2019
Typ: Průmyslový design
Rozsah: Kompletní design
Klient: Remoska
Pečicí hrnec Remoska® Tria je multifunkční kuchyňské zařízení, které díky třem různým víkům dělá z jednoho hrnce tři různé kuchyňské spotřebiče.
Základem multifunkčního zařízení je objemný hrnec, který je z vnitřní i vnější části potažen třívrstvým nepřilnavým povrchem. K hrnci jsou připevněny dva úchyty. Úchyty jsou vyrobeny z vysoce kvalitního materiálu, odolávajícímu teplotám až do 220°C a tím umožňují bezpečnou manipulaci a také možnost pečení v troubě. Součástí jsou 3 různá víka s designovými a funkčními prvky:

1) Víko s topným tělesem:
Horní část víka je vyrobena z nerezového plechu. Dolní část víka je z hliníku a je potažena nepřilnavým povrchem. Přebytečná pára, vznikající při pečení, je odváděna dutými šrouby ve víku. Pečicí víko má skleněné okénko. Přívodní kabel s euro konektorem a evropskou zástrčkou (nebo dle požadavků zahraničních odběratelů) je odnímatelný od držadla. Vypínač je umístěn na horní části držadla, tak aby kontrola stavu zap/vyp byla možná v jakékoliv poloze. Umístění vypínače na horní části držadla usnadňuje ovládání pro praváky i leváky. Víko je navrženo tak, aby mohlo být položeno na pracovní plochu topnou částí směrem vzhůru. V kombinaci s topným víkem lze elektrický pečicí hrnec Remoska® Tria použít k přípravě pokrmů vařením, pečením, dušením a zapékáním.

2) Skleněná poklice:
Skleněná poklice je vyrobena z tvrzeného bezpečnostního skla, které je po obvodu opatřeno
silikonovým těsněním. Speciální profil okraje poklice je šetrný k okrajům hrnce a zároveň přirozeně
reguluje množství odváděné páry z hrnce. Společně s regulační dírkou umožňuje vařit zdravě s
malým množstvím vody.

3) Soft-tlakové víko:
Soft-tlakové víko v kombinaci s objemným hrncem je ideálním pomocníkem pro pomalý způsob šetrného vaření pod mírným tlakem, které v připravovaném pokrmu zachovává všechny minerály a vitamíny. Víko je vyrobeno z tvrzeného bezpečnostního skla, které je po obvodu opatřeno silikonovým těsněním. Patentovaný způsob uchycení víka umožňuje ovládání (otevření a zavření víka) pomocí jedné ruky. Na víku je umístěn regulační ventil se silikonovým krytem a pojistný ventil. Součástí je i praktický stojan, který je vyroben z teplotně odolného plastu. Remoska® Tria je vhodná na indukci.

 

CircleBlue.com
O2 mobilní eKasa Kompakt CB701
Výrobce: CircleBlue.com
Realizováno: 2018
Typ: Průmyslový design
Rozsah: kompletní design
Klient: O2
Mobilní zařízení eKasa je sériově vyráběno a je určeno pro globální trh. Produkt je v horní části vybaven kastomizační zónou, na které bude umístěno logo provozovatele zařízení. Tato zóna je individuálně pojata barevně s ohledem na vizuální styl jednotlivých světových společností, které jsou provozovateli zařízení. Nabízí ale současně výměnou jediného krytu integraci adaptéru pro potvrzení platby prostřednictvím otisku prstu, jak je to v některých teritoriích dle jejich legislativních pravidel obvyklé. Nejedná se o redesign produktu, zařázení bylo nově vyvinuto ve vlastní režii výrobce. Není pouze nástrojem pro elektronickou
evidenci tržeb, ale zároveň také kompletním pokladním řešením pro jakýkoliv byznys. Je používána prodejci, ale také poskytovateli služeb jako jsou kadeřnictví, květinářství, fitness a další. Zařízení je díky svému designu použitelné nejen jako přenosné, ale stejně tak je vhodné pro použití ve stálých provozovnách. Díky
eKase kompakt odpadá zákazníkům potřeba zapojování dalších periferií a řešení kabeláže, protože tiskárnu i platební terminál si vždy nesou s sebou a vše se vejde do tašky. Díky použití kvalitních materiálů a komponent je zařízení použitelné na jakémkoliv místě, od tržiště v Saudské Arábii po stánky s občerstvením na březích Chorvatska. Pro potřeby všech trhů lze zařízení upravit dle jakýchkoliv legislativních nařízení a požadavků, a to nejen v rámci aplikace, ale také samotného hardwaru včetně napojení na bankovní společnost.

 

NOTUS POWERSONIC
Kolekce průmyslových ultrazvukových čistících zařízení
Výrobce: NOTUS – POWERSONIC s.r.o, Slovensko
Realizováno: 2017
Typ: průmyslový design
Rozsah: Kompletní design celé kolekce
SOUTĚŽ: Cena Mezinárodného strojárského veĺtrhu Nitra 2017
OCENĚNÍ: První cena
Klient: NOTUS POWERSONIC
Zařízení NOTUS jsou určena k průmyslovému čištění na ultrazvukovém principu. Nabízejíí unikátní komplexní řešení flexibilního využití v průmyslu s vysokou rychlostí a kvalitou působení na integritu povrchu. Používají se např. v automobilovém průmyslu, stomatologii, optice, gumárenském a potravinářském průmyslu nebo ve strojírenství. Opláštění je navrženo pro technologické postupy dělení a ohýbání plechu. S ohledem na agresivitu substancí používaných při procesu ultrazvukového čištění je vyrobeno z nekorodující oceli a není nijak povrchově ošetřeno. Zařízení jsou vybavena prosvětleným názvem výrobce vyrobeným z transparentního plastu, jež změnou barevnosti signalizují, zda-li se zařízení nachází v pracovním, poruchovém nebo stand-by řežimu. To ocení především obsluha zařízení, která tak získá bez nutnosti kontroly prostoru van nebo řídící jednotky i na dálku přehled o stavu čistících zařízeních, které jsou často ve větším počtu rozmístěny po dílně.

 

Oceněné projekty:
Wifi router O2 Smart Box
VÝROBCE: O2 Czech Republic, a.s.
VÝSTAVA: Czech Design Week 2017
OCENĚNÍ: Zvláštní cena poroty za design a technologie

 

Portálové obráběcí centrum TOS FRU
VÝROBCE: TOS KUŘIM – OS, a.s.
SOUTĚŽ: Red Dot Design Award 2017
OCENĚNÍ: Red Dot Winner

 

Vzdělávací mobilní zařízení MagicBox E2 a E2L
VÝROBCE: PROJEKTMEDIA s.r.o.
OCENĚNÍ: Český výrobek roku 2017
Ultrazvuková čistička NPS
VÝROBCE: NOTUS – POWERSONIC

 

MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH AGROKOMPLEX 2017
OCENĚNÍ: Cena veletrhu
Horizontální frézovací a vyvrtávací stroj ŠKODA FCW150
VÝROBCE: Škoda Machine Tool, a. s.
SOUTĚŽ: Red Dot Design Award 2015
OCENĚNÍ: Red Dot Winner

 

Tepelné čerpadlo
VÝROBCE: PZP Komplet, a. s.
SOUTĚŽ: Vynikající výrobek roku 2007
OCENĚNÍ: Vynikající design
OCENENÍ: Ekologický design

 

Autonomí robot Advee
VÝROBCE: Bender Robotics, s.r.o.
SOUTĚŽ: POPAI Central Europe 2011
OCENĚNÍ V KATEGORIÍCH: „Novinky a vyspělé technologie“, „Nejlepší materiálová a technická inovace” a „Cena za kreativitu“

 

Výdejní stojany pohonných látek řady V-line
VÝROBCE: Adast Systems, a. s.
SOUTĚŽ: Vynikající výrobek roku 2007
OCENĚNÍ: Vynikající design

 

MEZINÁRODNÍ VELETRH: Stacja paliw 2009, PL
OCENĚNÍ: Výrobek roku 2009 (řada výdejních stojanů ADAST MAJOR HYBRID BIO LPG)
MEZINÁRODNÍ VELETRH: Stacja paliw 2010, PL
OCENĚNÍ: Produkt roku 2010 (řada výdejních stojanů ADAST MAJOR ECO 2010)
MEZINÁRODNÍ VELETRH: AUTOTEC 2010
OCENĚNÍ: AUTOTEC PRIX 2010 ( řada výdejních stojanů ADAST MAJOR ECO 2010)
MEZINÁRODNÍ VELETRH: Stacja paliw 2011, PL
OCENĚNÍ: Produkt roku 2011 ( řada výdejních stojanů ADAST POPULAR ECOnomic 2011)

 

RTG stůlVÝROBCE: Chirana Praha, a. s.
MEZINÁRODNÍ VELETRH ZDRAVOTNICKÉ TECHNIKY – MEFA 2000
OCENĚNÍ: Zlatá MEFA 2000

Luminometr (studentská práce)
ZADAVATEL: Masarykova univerzita Brno
VÝROBCE PROTOTYPU: Martin Tvarůžek
SOUTĚŽ: Národní cena za design 1999
OCENĚNÍ: Vynikající design

 

Hemodialyzační monitor (studentská práce)
Diplomový projekt na VŠUP
SOUTĚŽ: Národní cena za design 1999
OCENĚNÍ: Vynikající design

 

 

www.tvaruzekdesign.com