Jan Kovalovský

Vírník Gyromotion

Design v letectví, dopravě se zaměřením na elektropohony a strojírenství. Projekty s přesahy do konstrukce a uvedením do výroby.

 

Přestavba vírníku Firmy Autogyro pro jízdu na pozemních komunikacích. V rámci projektu byl vyvinut pohonný systém pro jízdu na silnici, upravena konstrukce a interiér.

 

Gyromotion je patentovaný systém elektropohonu, který je homologován pro jízdu na silničních komunikacích. Systém je zahrnuje sadu několikaset komponent, díky kterým se vírník promění v létající automobil.

 

Zadavatel: AGN systems s.r.o. / 2020

 

www.gyromotion.eu

 

Absolvent: UTB