Česká zbrojovka

Česká zbrojovka

František Crhák / 1926—2011

Významný architekt, Prof. Ing. arch. František Crhák, se narodil 28. 10. 1926 ve Stříbrnici u Uherského Hradiště. Roku 1946 maturoval na Střední průmyslové škole stavební v Brně, kde následně absolvoval studia na Fakultě architektury VUT u prof. J. Krohy, B. Fuchse, J. Rozehnala a V. Makovského (u něhož byl poté do roku 1950 asistentem). V roce 1953 zastával funkci hlavního architekta města Uherské Hradiště a téhož roku započal svoji pedagogickou kariéru na Střední uměleckoprůmyslové škole v Uherském Hradišti, kterou vykonával do roku 1962. V tomtéž roce nastoupil na místo odborného asistenta na Katedře tvarování strojů a nástrojů VŠUP Praha (v detašovaném pracovišti v tehdejším Gottwaldově), kde byl externím pedagogem již od roku 1959. V roce 1969 prof. Crhák habilitoval v oboru výtvarné a konstrukční analytiky předmětných forem. Roku 1982 byl jmenován docentem pro obor design a následného roku mu byl udělen titul Vzorný učitel. V roce 1990 byl jmenován profesorem pro obor design a o tři roky poté ukončil svoji pedagogickou činnost na VŠUP. V pozdějších letech působil jako externí pedagog Katedry designu VŠUP ve Zlíně. V roce 2007 získal cenu Ministra průmyslu ČR za celoživotní přínos pro rozvoj designu. Zemřel 18. 12. 2011 ve Zlíně.

Prof. Crhák je autorem dvou učebnicových publikací se zaměřením na oblast designu, konkrét- ně „Výtvarná geometrie“ a „Prostor a perspektiva“. Je autorem interiérů (obřadní síň a radnice, Kroměříž) či pomníků (Obětem druhé světové války, Uherské Hradiště). Od konce 60. let spolupracoval s podnikem TESLA, pro který výtvarně řešil řadu mikrofonů, reproduktorů aj. výrobků a vytvořil image firmy. Spolupracoval také s podniky Moravan Otrokovice, Elektrosvit Nové Zámky, Přerovské strojírny, VEGA Hradec Králové, Česká zbrojovka Uherský Brod, MEZ Brumov a DAKON Krnov.

Zdroj: Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně

 

Vojtěch Anderle / *1961

Svá středoškolská studia úspěšně absolvoval v letech 1976—1980 pod vedením profesora Miroslava Klímy na Střední uměleckoprůmyslové škole v rodném Uherském Hradišti. Je absolventem pražské VŠUP — ateliér tvarování strojů a nástrojů ve Zlíně (1980—1986). Mezi jeho vysokoškolské profesory patřili např. akademičtí sochaři: Pavel Škarka nebo Zdeněk Kovář.

Během svého působení coby průmyslový designér se hlavně specializuje na technické obory, spolupracoval například s Tatrou Kopřivnice, Českou zbrojovkou v Uherském Brodě a je autorem samonabíjecí pistole CZ 100 a pistole CZ-G 2000. Žije a pracuje v Uherském Hradišti a v Uherském Brodě.

Roku 1995 se vrátil na Střední uměleckoprůmyslovou školu v Uherském Hradišti, tentokrát v roli pedagoga oboru průmyslový design. V roce 1997 vystřídal na postu vedoucího oboru svého někdejšího středoškolského profesora Miroslava Klímu, který odešel do penze. Za své působení jako profesor „vychoval“ několik osobností české výtvarnické scény.

 

Jiří Jež / *1979 

Český designér se narodil v Třinci, v roce 1997 maturoval na střední umělecké škole v Luhačovicích, od roku 1998 do 2004 studoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou, obor průmyslový design na Katedře designu ve Zlíně.

Už během studia začal zanechávat významnou uměleckou stopu v kategorii interiérového designu, následně pak na výstavách v Londýně a italském Miláně či ateliéru Bořka Šípka. Jeho židle “Roštěnka” si vysloužila stále místo v expozici UPM v Praze. Od roku 2018 zanechal významnou designovou stopu jakožto autor přímořského resortu v Ghaně – Lemon Beach Resort.

Od roku 2019 zanechává stopu v Česke zbrojovce jakožto hlavní designer zodpovědny mimo jiné za facelift pažby CZ 600 ALPHA.

Žlje v Praze se svou ženou a třemi dětmi.

 

www.czub.cz

www.jirijez.cz