Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

David Polášek
Adéla Bačová
František Dvořák
Ondřej Tichý
František Fiala
Jakub Verner
Jan Kovalovský
Jiří Maxmilián Blšťák
Tomáš Vacek
Martin Žampach